top

Wybór testu

Poniższy test posłuży nam do określenia Twojej aktualnej znajomości języka. Na podstawie uzyskanego przez Ciebie wyniku zaproponujemy Ci kurs na odpowiednim poziomie. Zarezerwuj ok. 40 minut czasu i wypełnij test bez pomocy naukowych. Uzupełnij tylko te pytania, na które znasz odpowiedź.


Język angielski

Język angielski


Język niemiecki

Język niemiecki


Język rosyjski

Język rosyjski