top

Test z języka niemieckiego

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Telefon:

* udzielona zgoda jest dobrowola, ale niezbędna dla nas do dokonania weryfikacji testu i na jego podstawie do określenia grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania nauki języka obcego