Facebook Wypenij test
top

Oferta

Kurs dla nauczycieli przedszkoli

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia do nauki języka obcego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, zapraszamy na kursy językowe! Egzamin oraz certyfikat, którym kończy się kurs to pierwszy i podstawowy krok na drodze do nauczania języka obcego.

 

1. Kursy egzaminacyjne przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, których poziom znajomości języka obcego* pozwala na przygotowanie do zdania certyfikowanego egzaminu.

 

Kursy egzaminacyjne (30 x 90 min)
3-5 osób w grupie: 1660,- zł, raty: 1720,- zł;
2 osoby w grupie: 2140,- zł, raty: 2240,- zł;

I RATA

II RATA

III RATA

IV RATA

V RATA

Grupa 3-5 os.

350,-zł

350,-zł

340,-zł

340,-zł

340,-zł

Grupa 2 os.

450,-zł

450,-zł

450,-zł

450,-zł

440,-zł

 

Kursy egzaminacyjne (30 x 60 min)
3-5 osób w grupie: 1260,- zł, raty: 1320,- zł;
2 osoby w grupie: 1740,- zł, raty: 1820,- zł;

I RATA

II RATA

III RATA

IV RATA

V RATA

Grupa 3-5 os.

330,-zł

330,-zł

330,-zł

330,-zł

Grupa 2 os.

360,-zł

370,-zł

370,-zł

360,-zł

360,-zł

 

2. Kursy języka ogólnego dedykowane są osobom, które posługują się językiem obcym na poziomie niższym niż wymagany do egzaminu. Pozwalają one opanować zagadnienia wymagane na konkretnych poziomach zaawansowania, rozwijając umiejętności komunikacyjne oraz znajomość gramatyki.

 

Kursy dla dorosłych (30 x 90 min)
3-5 osób w grupie: 1580,-zł, raty: 1660,-zł
2 osoby w grupie: 2040,-zł, raty: 2140,-zł

I RATA

II RATA

III RATA

IV RATA

V RATA

Grupa 3-5 os.

340,-zł

330,-zł

330,-zł

330,-zł

330,-zł

Grupa 2 os.

430,-zł

430,-zł

430,-zł

430,-zł

420,-zł

 

Kursy dla dorosłych (30 x 60 min)
3-5 osób w grupie: 1190,-zł, raty: 1260,-zł
2 osoby w grupie: 1670,-zł, raty: 1740,-zł

I RATA

II RATA

III RATA

IV RATA

V RATA

Grupa 3-5 os.

320,-zł

320,-zł

320,-zł

300,-zł

Grupa 2 os.

350,-zł

350,-zł

350,-zł

350,-zł

340,-zł

 

* Poziom ustalony zostanie po przeprowadzeniu testu diagnostycznego.

 

3. Dla grup zorganizowanych oferta zajęć przygotowywana będzie indywidualnie.

 

Cena zawiera:

- test diagnostyczny,

- konsultacje oraz wybór egzaminu certyfikowanego,

- plan dydaktyczny,

- oszacowanie długości kursu zakończonego certyfikatem,

- skierowanie i rejestrację na egzamin.

Szczegóły

Czas trwania:

do uzgodnienia

Częstotliwość:

2 razy w tygodniu 60 lub 90 minut