Facebook Wypenij test
top

Oferta

Kurs dla dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 6 do 12 lat na kurs wybranego języka obcego!

  • Kursy dostosowujemy  do indywidualnych potrzeb, wieku i predyspozycji naszych słuchaczy.
  • Starannie dobieramy lektorów doświadczonych w pracy z dziećmi, którzy nie tylko potrafią, ale i lubią uczyć.
  • Podziału na grupy zaawansowania dokonuje metodyk, po uprzedniej rozmowie wstępnej lub na podstawie testu.
  • Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach od 2 do 5 osób. W małych grupach lektorzy mogą lepiej poznać potrzeb każdego ucznia, dzięki czemu nauka języka obcego jest bardziej efektywna.
  • Od 2012 roku zajęcia w naszej szkole prowadzone są przy użyciu tablicy interaktywnej!
  • Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Pierwszy semestr trwa od października do połowy lutego, a drugi od połowy lutego do czerwca, zgodnie z rocznym planem kształcenia w szkole.
  • Plan zajęć języka angielskiego czy innych języków obcych dla dzieci, ustalany jest indywidualnie.
  • Przeprowadzamy systematycznie testy podczas trwania kursu, na podstawie których przygotowywane są raporty z postępów w nauce przekazywane rodzicom lub opiekunom.

Kursy dla dzieci młodszych (30 x 45 min)

Płatność
jednorazowa
Płatność
ratalna
Grupa 3-5 os.
stali słuchacze
1090,-zł
1060,-zł
1190,-zł
1160,-zł
Grupa 2 os.
stali słuchacze
1530,-zł
1490,-zł
1580,-zł
1530,-zł

 

 

I RATA
do 15.02.2019
II RATA
do 15.03.2019
III RATA
do 15.04.2019
IV RATA
do 15.05.2019
V rata
do 15.06.2019
Grupa 3-5 os.
Z RABATEM
300,-zł
290,-zł
300,-zł
290,-zł
295,-zł
290,-zł
395,-zł
290,-zł
Grupa 2 os.
Z RABATEM
395,-zł
390,-zł
395,-zł
380,-zł
395,-zł
380,-zł
395,-zł
380,-zł

 

Zapoznaj się z pełnym cennikiem oraz ze wzorem umowy.

Szczegóły

Czas trwania:

30 godzin lekcyjnych w semestrze 45 minut każda

Częstotliwość:

2 razy w tygodniu po 45 minut