Facebook Wypenij test
top

Oferta

Kurs dla dorosłych

Nigdy nie jest za późno by nauczyć się języka obcego!

  • Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Podziału na grupy dokonuje metodyk na podstawie testu.
  • Organizujemy kursy konwersacyjne, z modułem biznesowym oraz przygotowujące do egzaminów Cambridge oraz TOEIC.
  • Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach od 2 do 5 osób. W małych grupach lektorzy mogą lepiej poznać potrzeb każdego ucznia, dzięki czemu nauka języka obcego jest bardziej efektywna.
  • Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Pierwszy semestr trwa od października do połowy lutego, a drugi semestr od połowy lutego do czerwca.
  • Plan zajęć ustalany jest indywidualnie z każdym słuchaczem.
  • W grupach średniozaawansowanych i zaawansowanych zajęcia prowadzone są przez lektora polskiego i native speakera.

Szczegóły

Czas trwania:

30 spotkań w semestrze 60 lub 90 minut każde

Częstotliwość:

2 razy w tygodniu po 60 lub 90 minut