Posted by & filed under Nasi Lektorzy.

Dokładność, pracoholizm, dowcip – to cechy Moniki. Warto o nich wspomnieć, wiele mówi to bowiem nie tylko o niej, ale i o jej zajęciach. Są równie charrrakterne!