top

Nasi lektorzy

Marta
Nawrocik

język niemiecki

Marta jest konkretną germanistką. I nie jest to wyłącznie stereotypowo przypięta „łatka”. Niemiecką gramatykę i leksykę porządkuje jak nikt inny.