top

Nasi lektorzy

Iwona
Podjacka

język angielski

Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Energiczna i dowcipna, zajęcia prowadzi z humorem. Swoich uczniów uczy systematyczności i zaraża pasją do nauki angielskiego.