top

Nasi lektorzy

Barbara
Sicińska

język hiszpański i język angielski

Zanim Basia zaczęła pracować z nami jako nauczyciel, sama była naszą uczennicą. Z Basią znamy się więc od lat i ze wszech stron. Naszych obecnych i potencjalnych kursantów, na przykładzie Basi, ostrzegamy – jesteśmy zaraźliwi!