top

Certyfikat jakości ISO

sjo-akcent-iso

Polityka jakości:

Szkoła Języków Obcych AKCENT działa na rynku poznańskim od 1987 roku. Wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy szkoły AKCENT prowadzą kursy ogólne i specjalistyczne na zlecenie firm i instytucji na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzone są w oparciu o sprawdzone i różnorodne materiały dydaktyczne. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiej jakości nauczania i zarządzania, w Szkole Języków Obcych AKCENT opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2000. Spełniając kryteria powyższej normy, szkoła zobowiązuje się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Podstawowymi zadaniami stojącymi przed naszą szkołą jest:

  • stosowanie skutecznych i nowoczesnych metod nauczania dostosowanych do wieku, poziomu i percepcji słuchaczy,
  • poprawa efektywności nauczania,
  • dostosowanie oferty nauczania do każdego zainteresowanego tj. dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych oraz dla firm i instytucji,
  • zatrudnianie najlepszych lektorów krajowych i zagranicznych dbających o ciągłe dokształcanie się,
  • zapewnienie wysokiego komfortu i miłej atmosfery podczas zajęć,
  • oferowanie słuchaczom możliwości korzystania z biblioteki i filmoteki w nauczanych językach obcych,
  • poprawa komunikacji między pracownikami szkoły, a uczniami lub ich rodzicami. Kierownictwo szkoły, dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania, weryfikuje politykę jakości, przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom szkoły oraz podana do wiadomości słuchaczom. W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrektora. Kierownictwo szkoły zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.