top

Aktualności

top

Wielki Test Języka Angielskiego

21/10/2016

Poznaniacy!

w tym roku już po raz drugi będziecie mogli wziąć udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego. 20 listopada w Collegium Da Vinci o godzinie 11:00 wraz z mieszkańcami ponad 100 miast Polski napiszemy Wielki Test Języka Angielskiego!

Tegoroczny Test odbywa się w Polsce już po raz czwarty. Podczas imprezy uczestnicy mają szansę zmierzyć się z arkuszem pytań, który powstaje na bazie fragmentów najbardziej prestiżowych egzaminów na świecie – TOEIC i TOEFL.

Sprawdź się i przetestuj swój język!

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji oraz wzięcia udziału w konkursie z supernagrodami!

Zarejestruj się teraz na www.poznan.znaangielski.pl

Jak to się odbywa?

Wielki Test Języka Angielskiego organizowany jest w ponad 100 miastach Polski. Test sprawdza znajomość języka angielskiego wśród mieszkańców miast zaangażowanych w wydarzenie. Uczestnicy piszą test 20 listopada o godzinie 11:00 w wyznaczonym miejscu. Po kilku dniach wszyscy otrzymują wyniki, określające ich poziom na skali CEFR.

Poprzednie edycje

Pierwsza edycja WTJA odbyła się 17 czerwca 2012 roku w 35 miastach Polski. Ogólnopolski test stwierdził, że Polska zna angielski na poziomie B1+. Druga edycja została przeprowadzona 9 czerwca 2013 w 49 miastach Polski. Polacy udowodnili, że posługują się angielskim na poziomie B2. Trzecia, która miała miejsce 14 września 2014, odbyła się już w 77 miastach i osiągnęła wynik na poziomie B1+. Podczas dotychczasowych trzech edycji w wydarzenie zaangażowało się prawie 80 miast, a ilość przetestowanych osób sięgnęła liczby 18,5 tys. Polaków. Wielki Test Języka Angielskiego spotkał się z przychylnym nastawieniem władz lokalnych poszczególnych miast Polski, gdzie większość miast otrzymała honorowe patronaty prezydentów, wójtów, burmistrzów.

Ideę Wielkiego Testu poparło również wiele znanych osób: m.in. Kamil Stoch, Marcin Daniec, prof. Jerzy Buzek, Piotr Gruszka, Tomasz Olbratowski, Cezary Pazura, Jan Peszek, Małgorzata Potocka, Jerzy Stuhr, Joanna Trzepiecińska, Jan Wieczorkowski, Maciej Wojdyła.

Wydarzenie spotkało się także z niemałym zainteresowaniem mediów, lokalna telewizja, prasa, portale internetowe oraz rozgłośnie radiowe udzieliły patronatu medialnego, a podczas trzeciej edycji ukazało się aż 350 publikacji internetowych na temat Wielkiego Testu Języka Angielskiego.

Misja Wielkiego Testu Języka Angielskiego

Misją WTJA jest promowanie potrzeby kształcenia językowego. To wydarzenie ma uświadamiać Polakom, że angielski jest w tej chwili podstawą samorozwoju i osiągnięcia sukcesów zawodowych. Znajomość tego języka otwiera dostęp do wszelkiej potrzebnej wiedzy. Wielki Test Języka Angielskiego ma również na celu wyrównywanie szans. Dzięki tej społecznej inicjatywie istnieje coroczna możliwość bezpłatnego sprawdzenia swoich kompetencji językowych przez Polaków (kontrolowanie samorozwoju językowego).